bázlivec vratičový - Galeruca tanaceti

bázlivec vratičový - Galeruca tanaceti