Mineralogická a paleontologická mapa lokalit ČR a SR - mineralogické a paleontologické lokality

Tato stránka se bude věnovat další oblasti, která se dá fotit, a to krásným barevným kamenům, které můžete nacházet po celé České republice. A že tahle země je bohatá, to zjistíte, až při výletech vyrazíte na spoustu míst, kde se dají tyto kameny najít. A kde se dají najít, a co se tam dá vyfotit, to Vám napoví tyto stránky.

Jak hledat? No, potřeba je vědět, na kterém místě hledat. A kde hledat to místo? No přece na mapě! A tak Vám na těchto stránkách poskytnu svou mapu nalezišť s odkazy na moje nálezy a fotografie, ale také na další stovky mineralogických stránek, kde se dočtete spousty podrobností, které Vás jistě dovedou až k těm barevným kamenným krasavcům.

Tak tedy minerálům a nerostům zdar a hlavně nic nepřehánět, jde přeci jen o výlet - a hlavně o fotky.

 

Spolu s přibívajícími lokalitami jsem zařadil i další místa, která by mohla přitahovat ty, co rádi objevují krásy Čech, Moravy a Slezska. Jde o paleontologické lokality, které na mapě budou označovány modře. Šedá barva pak bude označovat další zajímavé geologické lokality, kde ale již minerály zpravidla nenajdete.

 

Od roku 2018 bude mapa rozšiřována o lokality na Slovensku a v Polsku. Doufám, že i tyto lokality u sousedů se pro vaše hledání hodí. Zejména bude budována Mapa mineralogický lokalit Slovenska.

Mineralogická a paleontologická mapa Česka

Mineralogická a paleontologická mapa Slovenska

 

Zvětšená podoba mapy: Mineralogická mapa ČR

Mapa dolů, štol, jeskyní a povrchové či hlubinné těžby

Mineralogická mapa po zapracování mnoha paleontologických lokalit se rozrůstá o množství mít, která jsou spojená s těžbou nerostných surovin či s jejich zpracováním. Proto zde můžete již delší dobu nalézt mapu lomů a to včetně těch historických. Dále se mapa rozšiřuje o vyznačení míst spojených s těžbou a dolováním (zpravidla šedé značky). U nich se pokusím vždy přidat odkaz na stránky původu, kde se dočtete o dané lokalitě více. Ostatně tak je koncipován celý tento mapový projekt.

Spolupráce

Lokality dle www.photopictura.cz. Doplňky do mapy zasílejte na photopictura@gmail.com ; já, i ostatní uživatelé budeme potěšeni za Vaše příspěvky do této mineralogické a paleontologické mapy. Vaše příspěvky, komentáře, fotografie či nálezy, budou doplněny o odkazy na Váš web či dle Vašeho přání.

Práva k použití

Mapa je určena všem k nevýdělečné vzdělávací činnosti  vždy s uvedením odkazu na zdrojový web: Mineralogická a peleontologická mapa  www.photopictura.cz

Velké poděkování patří všem nadšencům, kteří na internetu vytvořili desítky stránek plných geologie a mineralogie, na které moje mapa odkazuje.

Při sestavování také  byly také použity lokalizační údaje z webů:

www.arcgis.com
 

www.zdarbuh.cz

geo.prachenskemuzeum.cz/

                    cuzk.cz                      

Polish Geological Institute 

mindat.org

mineralienatlas.de

 

Dále jsou do mapy zanášena místa potenciálního výskytu minerálů ve starých lomech či historických dobývkách. Jsou označeny žlutou značkou a jsou získávány z geoportálu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na adrese: https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/. Tyto mapy digitálního modelu ČR jsou porovnávány s historickou literaturou, např. „Soupis lomů ČSR“ (Vachtl a kol.) z 1. pol. 20. stol.

Vysvětlivky:

Červená - lokality s konkrétními nálezy a odkazy na stránky sběratelů

Žlutá - lokality bez popisu nálezů minerálů, nicméně zajímavé k prozkoumání

Modrá - paleontologické lokality

Šedá - ostatní zajímavé geologické lokality, někdy už jen historické

Hnědá - kolečko - jednotlivé minerály s fotografií v daných lokalitách

Zelená - kosočtverec - hornická a mineralogická muzea        

Světle modrá (čtverec) - mineralogické, geologické, paleontologické či technické naučné stezky             

(.)  - tato značka u názvu minerálu znamená, že je připojena jeho fotografie, nebo ze které webové stránky fotografie pochází 

 

Fotografie a data

Všechny fotografie a data použité na této mapě jsou, z důvodu ochrany autorských práv, jenom vizualizované odkazy na autorské stránky svého zdrojového umístění.

 

Spolupráce:

Tato mapa je poskytována online v prostředí googlu všem uživatelům. V případě, že budete mít dobré tipy na lokality, spolu s odkazy, tak je rád na tyto stránky umístím. Případná doporučení na další vývoj jsou vítána. Za vaše příspěvky na photopictura@gmail.com předem děkuji.