hluchavka nachová - Lamium purpureum

hluchavka nachová - Lamium purpureum