skákavka černá - Evarcha arcuata

skákavka černá - Evarcha arcuata