Rozšiřování mapy

01.09.2018 09:06

Původní mineralogická mapa se rozrostla o mapu paleontologickou a dále přibývají: mapa lomů; mapa dolů, štol, těžebních jam, mapa technických zařízení spojených s těžbou nerostů.